Villkor vid betalning och bokning av Ställplats/Parkering i Eriksvik Finnkroken

Dessa villkor gäller mellan Eriksvik Finnkroken och den som själv eller genom annan person bokar/betalar ställplats i Eriksvik Finnkrokens Hamn.

Beställaren/betalaren anges som ”Kund” i villkoren. Leverantören anges som ” Eriksvik Finnkroken”, ”Vi”, ”Eriksviks Hamn” eller "Eriksviks Hamn AB". Bokningen/betalningen gäller hyra av ställplats i Eriksvik Finnkroken. Kunder/gäster i Eriksvik Finnkroken är skyldiga att följa Eriksvik Finnkrokens "Ordningsregler för hamnen", detta dokument finns i sin helhet på http://www.eriksvik.com

Kunder/gäster som inte följer dessa föreskrifter har Eriksvik Finnkrokens personal rätt att avvisa från området.

Bokning och betalning för privatperson

För att boka båtplats/betala ställplats på webbsidan "betala.eriksvik.se" krävs att kunden är minst 18 år fyllda. För att kunna genomföra betalningen av avgiften krävs det ett bankkort (VISA eller Mastercard) eller (BankId och Swish).

Bokning av plats

I priset ingår hyra av plats, bokningsavgiften samt tillkoppling (inkl. förbrukning) av elektricitet (10 ampere).

Båtplatser bokas från 12:00 till 12:00.

Ställplatser bokas från 14:00 till 14:00.

Betalning/Bokningsbekräftelse

Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det åligger kunden/beställaren att ansvara för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. Bokningsbekräftelse skickas via e-post och som textmeddelande (SMS). I händelse av fel skall Eriksviks Hamn AB kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen, dock senast 24-timmar innan ankomst.

Betalning av bokning

Betalning sker direkt, även vid bokning.

Avbokning av bokad plats - Gästhamnplats

Avbokning kan endast ske online via betala.eriksvik.se. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Avbokning av bokad plats - Ställplats

Avbokning kan endast ske online via betala.eriksvik.se. Reservationsavgiften återbetalas ej vid avbokning. Avbokning < 48h före bokningen startar återbetalas ej.

Ansvar för egendom/vållande av skada

Eriksvik Finnkroken ansvarar ej för kvarglömda saker.

Eriksvik Finnkroken ansvarar inte för skada som vållas av utomstående.

Övriga skyldigheter och ordningsregler

Kunden/gästerna skall vårda platsen, hamnens anläggning väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 08:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Grillning sker på anvisad plats. Tänk på brandrisken, se över er släckutrustning.

Varje eluttag är på 10 ampere, vilket i princip endast innebär ström för laddning. Överuttag riskerar att slå ut hela eller delar av vårt elnät. Vid uppenbart missbruk förbehåller vi oss rätten att fakturera reparationskostnaderna. Ett uttag per bil.

Hund ska hållas kopplad.

Miljöavfall skall läggas i miljöstation. Sopor ska läggas i anvisade sopkärl. Övrigt avfall får ej spolas eller kastas i området.

Betalning av avgiften sker online eller i vår kiosk under dess öppettider.

Dricksvattnet får ej användas för tvätt av fordon.

Vi ansvarar ej för skador eller förluster som orsakats av utomstående.

Användandet av personuppgifter Genom att använda denna hemsida godkänner du också Hamnsystem Sverige ABs Data Policy

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Eriksvik Finnkroken. Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från området. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kunden.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Eriksviks Hamn AB upphäva avtalet, varvid kunden med gäster snarast skall underrättas. Eriksviks Hamn är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av platsen.


Eriksviks Hamn AB
Org.nummer: 559333-7891

Hitta till oss

Eriksvik ligger knappt 1 timme utanför Norrköping med optimalt läge i Sankt Anna och bara ett stenkast från Gryts skärgård.
Till oss kan du ta dig med bil eller båt.


Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se